Giảm giá!
17.999.000
Giảm giá!
15.999.000
Giảm giá!
19.999.000
Giảm giá!

Camera hội thảo

Camera PTZ Maxhub UC P10

19.999.000
Giảm giá!

Camera hội thảo

Camera PTZ Maxhub UC P20

29.999.000
Giảm giá!

Camera hội thảo

Camera USB Maxhub UC W10

999.000
Giảm giá!

Thiết bị mic & loa bluetooth

Thiết bị mic và loa bluetooth BM11

3.999.000
Giảm giá!

Camera hội thảo

USB Camera Maxhub UC W20

4.799.000
Giảm giá!
Góc nhìn 120°

Camera hội thảo

USB Camera Maxhub UC W21

5.699.000